ផលិតផលរចនាបទថ្មីៗ គុណភាពខ្ពស់ កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ
ប្រភេទផលិតផល Transparent Design

ផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនប្រភេទបានចូលស្តុក មកលើកនេះមិនត្រឹមតែគុណភាពខ្ពស់មួយមុខទេ តែមកជាមួយការរចនាបទបែបថ្មីៗ រូបរាងទាក់ទាញ កាន់តែ Premium ជាងមុន។ ប្រភេទ Transparent Design ជាប្រភេទដែលអាចមើលដល់ផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ផលិតផល។ មានដូចជា ខ្សែសាក ដុំសាក ដុំសាកក្នុងឡាន ឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ និង Power Bank។

មើលផលិតផល Transparent Design នៅក្នុង SROLANH App
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422