សូមអរគុណអតិថិជនទាំងអស់សម្រាប់ការគាំទ្រនិងជឿទុកចិត្តផលិតផលនៅហាង ស្រលាញ់ ស្មាតស្ត័រ
ប្រូម៉ូសិននៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ

សូមអរគុណអតិថិជនទាំងអស់សម្រាប់ការអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកុះករ គាំទ្រនិងជឿទុកចិត្តផលិតផលនៅហាង ស្រលាញ់ ស្មាតស្ត័រ។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់បានអញ្ជើញមកសូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ការប្រូម៉ូសិនក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជិតផុតកំណត់ហើយនៅសល់តែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ យើងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 30%, 20%, 15% ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30-09-2022។ 


     • មើលផលិតផល Premium Audio បញ្ចុះតម្លៃ 15% Off នៅក្នុង SROLANH App

    • មើលផលិតផល 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗣𝗲𝗮𝘁𝘀&𝗧𝗿𝗶𝗯𝗶t បញ្ចុះតម្លៃដល់ 20% Off នៅក្នុង SROLANH App

     មើលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ 30% Off នៅក្នុង SROLANH Appសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422