អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក
ប្រូម៉ូសិនពិសេសពី Soundpeat, Earfun, Tribit, 1More គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់

អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក 

ប្រូម៉ូសិនពិសេសពី Soundpeat, Earfun, Tribit, 1More, ACEFAST គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ 11-11-2022។

1. SoundPeats up to 30% OFF

• Frames S 30% Off

• Gamer No1 20% Off

• Other Models 15% Off


2. 1More, Earfun all models 15% Off
3. Tribit up to 20% OFF

• Blast 19$ off

• Home Speaker 20% Off

• Other Models 15% Off4. ACEFAST

• Buy adapter charger, Car Charger get discount 50% off for cables/Stand/Holder 
មើលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់ក្នុង SROLANH App


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422