ពិសេសទៀតហើយសម្រាប់រដូវកាល X'mas&Year End
Promotion រហូតដល់ 15% OFF លើផលិតផល Anker, Tronsmart, Zeblaze

ពិសេសទៀតហើយសម្រាប់រដូវកាល X'mas&Year End ​ពីផលិតផល Anker, Tronsmart, Zeblaze 15% OFF ទៅលើ នាឡិកា ឆ្លាតវៃ និងប្រភេទ Audio Product។

Promotion ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ 31/12/2022 ។

• Promotion 15% OFF Tronsmart Audio Product  

• Promotion 15% OFF Anker Audio Product 

• Promotion 15% OFF Smart Watch Zeblaze

ចូលមើលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ 15% OFF នៅក្នុង SROLANH App

សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422