ប្រម៉ូសិនភ្ជុំបិណ្ឌគ្រប់ផលិតផលហុងកុងទាំងអស់ដូចជា XO, Remax, LIT, Joyroom និងផ្សេងៗទៀត
ផលិតផលហុងកុងទាំងអស់ដូចជា XO, Remax, LIT, Joyroom និងផ្សេងៗទៀត

ការបញ្ចុះតម្លៃ 30% Off ទៅលើផលិតផលប្រើប្រាស់ទូទៅទាំងអស់មានទាំង ម៉ៃក្រូហ្វូន ខ្សែសាក ដុំសាក កាស គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងឡាន Mic Record និង Hub ជាដើម។

កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃ 30 កញ្ញា 2022 ។ 

មើលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ 30% OFF នៅក្នុង SROLANH App

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422