ស្វែងយល់ពីប្រភេទដុំសាកជំនាន់ចុងក្រោយដែលមានបំពាក់ដោយ PowerIQ 3.0 និង បច្ចេកវិទ្យា VOOC របស់ប្រេនដ៏ Anker
Anker PowerPort 2 Port 38W With VOOC

ANKER PowerPort 2 Port 38W With VOOC - Review

ឧបករណ់ប្រើប្រាស់ស៊េរីចុងក្រោយ មានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន ធន់ និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្តិភាព។លោកអ្នកប្រើប្រាស់បានដឹងរួចមកហើយថា ប្រភេទស្មាតហ្វូនដែលចេញស៊េរីថ្មីៗនេះ ត្រូវផលិតឡើង Support Fast Charger ដូច្នេះហើយទើបមានដុំសាកដែលចេញស៊េរីចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងមានបំពាក់មកជាមួយនូវ PowerIQ 3.0 និងបច្ចេកវិទ្យា VOOC ជំនាន់ចុងក្រោយ ដូចជាប្រភេទដុំសាកមួយរបស់ម៉ាក់ Anker ឈ្មោះ Anker PowerPort 2 Port 38W With VOOC។ 

តើលោកអ្នកមានជ្រាបទេ ថាតើបច្ចេកវិទ្យានេះ មានអត្ថប្រយោជន៏អ្វីខ្លះ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ?
មុននិងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ សូមលោកអ្នកមកស្វែងយល់នូវអត្ថន័យ PowerIQ 3.0 និងបច្ចេកវិទ្យា VOOC ជាមុនសិន:

        *PowerIQ 3.0: ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ Anker មាននាទីជួយបង្កើនថាមពលសាកថ្មលឿនរហូតដល់ 18W (Max) និង Support Fast Charge។

        *បច្ចេកវិទ្យា VOOC ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ Anker មាននាទីក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃការសាកថ្មបានលឿន រហូតដល់ 20W (Max) មានសុវត្តិភាពខ្ពស់ និង Support Fast Charge ផងដែរ។
Click here to read a full review of ANKER Power Drive Speed 2 2x Quick Charge

Anker PowerPort 2 Port 38W With VOOC

USB Port: USB-C Support 18W(PowerIQ 3.), USB-A Support 20W VOOC 

ANKER PowerPort 2
Support VOOC Flash Charging OPPO Official Certification 

           

            គួរបញ្ជាក់ផងដែរ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់មិនថា លោកអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬ Android នោះទេ គឺដុំសាកមួយនេះគឺល្អបំផុត ដោយប្រភេទដុំសាកមួយនេះ ត្រូវបានផលិតផលមកមាន Port ចំនួន​ 2 គឺ Port USB-C និង Port USB-A ដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្ន​ក។
Click out this awesome ANKER PowerPort Atom III Slim