តើអ្វីជាបច្ចេកវិទ្យា Voltage Boost ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនយក្ស Ankerយកទៅបំពាក់បន្ថែមលើផលិតផលរបស់ខ្លួន?
Voltage Boost Technology

What is Voltage Boost Technology?

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែល កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នា ក្នុងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន តែដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់ខ្លួនមានប្រជាប្រិយភាព គេបានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនលើផលិតផល ដើម្បីផលិតផលនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ព្រមទាំងបង្កើននូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

Voltage Boost Technology

          យ៉ាងណាមិញ ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ Anker ក៏ដូច្នេះដែលបានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើន ទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួន ក្នុងនោះក៏មានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះតែងតែយកទៅបំពាក់ទៅលើប្រភេទដុំសាក(Charger) ជាពិសេសនោះគឺប្រភេទ Power Bankតែម្តង ដែលនោះគឺ Voltage Boost Technology តើហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យានេះ ក្រុមហ៊ុនយក្សAnker យក វាទៅបំពាក់ទៅលើប្រភេទ Charger និង Power Bank? តោះ! មកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា!

Voltage Boost Technology

ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅនៃបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះ ជាដំបូងអ្នកត្រូវយល់ពីមូលហេតុ និងអ្វីទៅ Voltage Boost Technology?
Check out this awesome Anker Powercore

Voltage Boost Technology

            ជាការពិតណាស់ ក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចំរើនខ្លាំង ការប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចកាន់តែផ្តល់នូវទំនុចចិត្តខ្ពស់ គ្មានហានីភ័យ មិនប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៏ប្រើប្រាស់ ធានាបាននូវការប្រើប្រាស់យូរអង្វែង និងសុវត្តិភាព តាមរយះការបំពាក់បន្ថែម នូវបច្ចេកវិទ្យាលើផលិតផលទាំងនោះ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមហ៊ុនយក្ស Anker បានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមានឈ្មោះថា Voltage Boost Technology ទៅលើប្រភេទដុំសាក(Charger) និងPower Bank របស់ខ្លួនដោយសារVoltage Boost Technology  ជាបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើអោយការសាកថ្ម ឡើងជានិច្ច នឹងជួយទប់ចរន្តអោយមានលំនឹងស្មើរៗគ្នា ទោះជាអ្នក សាកថ្មទូរស័ព្ទបណ្ដើរលេងបណ្ដើរក៍ដោយ ក៏ភាគរយ ថ្មទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឡើងថ្មជានិច្ច ដោយគ្មានហានីភ័យ និងមានសុវត្តិភាពបំផុត។ ជម្រើសនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលដ៏ឆ្លាតវៃ គឺប្រើប្រាស់ផលិតផល ដែលមានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាការពារត្រឹមត្រូវ ធានាបាននូវភាពជឿទុកចិត្ត និងសុវត្តិភាព។

Odoo • Image and Text

           គួរបំពាក់ផងដែរថា ក្រុមហ៊ុនយក្ស Anker បានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា Voltage Boost ដើម្បីធានាបានថា ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ទទួលបាននូវទំនុកចិត្ត ទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរវល់ការងារបែប លោកអ្នកនូវតែរីករាយនិង កាសាកថ្មបណ្តើរ ប្រើប្រាស់បណ្តើរ ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត សុវត្តិភាព មិនបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៏បញ្ជូនថាមពល និងឧបករណ៏ទទួលឡើយ។ ប្រើប្រាស់នូវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចដែល មិនបង្ករផលវិបាក គ្មានហានីភ័យ លោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងផលិតផលប្រេនដ៏ Anker ឡើយ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះលោកអ្នក ក៏អាចរកជាវបាននូវផលិតផលទាំងនេះបាន នៅ ស្រលាញ់ស្មាតស្ត័រទាំង៣សាខា ហើយរាល់ផលិតផលរបស់ Ankerគឺមានការធានារយះពេល ១ឆ្នាំពេញផងដែរ។
សូមអរគុណ!

The Power of Type C Powerbank